Aanbieding Pentesten 2.0 t.b.v. National Privacy Event 2017

Voor bezoekers van het Nationaal Privacy Event geldt: u heeft een kennisvoorsprong op het gebied van gegevensbescherming, privacy en voornamelijk de bewerkersovereenkomst. Dit kan leiden tot een aantal voordelen

Die bewerkersovereenkomsten zijn de reden dat True-xs Cyber Security is gaan samenwerken met MYOBI, de Trusted Third Party. MYOBI faciliteert bedrijven en instellingen met gestandaardiseerd en geautomatiseerd afsluiten van contracten en het nakomen van de gemaakte afspraken. In het kader van wetgeving op het vlak van gegevensbescherming en borgen van privacy is dat noodzakelijk om de aansprakelijkheids- en kostenrisico’s beheersbaar te houden. Door aan te sluiten bij MYOBI zijn bedrijven en instellingen aantoonbaar voorspelbaar voor elkaar. Het is niet langer nodig dat bedrijven of instellingen afzonderlijke bilaterale contracten met alle netwerkpartners afsluiten.

De nadruk ligt op dit moment op het afspreken van bewerkersovereenkomsten. True XS maakt gebruik van de ‘weerbare bewerkersovereenkomst’ van MYOBI. Partijen conformeren zich aan de TTP-aansluitovereenkomst en zijn alleen om die reden al accountable en voorspelbaar.

Pentesten, op basis van ‘notion of accountability’

Pentest 2.0 slaat niet alleen op het vooruitstrevende karakter van True-xs om vooraf die bewerkersovereenkomst aan te bieden aan u, klant van True-xs. Het geeft vooral ook de visie weer op het totaal. Pentesten zijn momenteel vaak momentopnamen van de security staat van uw ICT netwerk, uw website of van een belangrijke applicatie. De blik van de hacker die in staat is om zwakheden te ontdekken. Maar volgende maand zijn er alweer andere resultaten…

U wilt waarschijnlijk een voortdurende meting die wij gedurende 36 tot 60 maanden voor u willen uitvoeren. Door met u in gesprek te gaan bepalen we wat in uw geval de ondergrens is die True-xs voor u gaat bewaken. Dat is maatwerk. U gaat per maand een relatief laag bedrag betalen omdat wij door voortschrijdende kennis van uw omgeving steeds sneller tot resultaten komen. We hebben steeds minder uren nodig om uitspraken te kunnen doen. Daarnaast kan True-xs de testen beter inplannen en dat alles leidt tot een veel lagere prijs dan 2 keer per jaar een losse pentest.

Wat wij u willen aanbieden is een intake pentest. U betaalt voor de pentest (die wij inclusief de weerbare bewerkersovereenkomst van MYOBI uitvoeren) en als u een overeenkomst maakt voor een totaal aanpak gedurende 36 of 60 maanden ontvangt u de initiële kosten van de pentest retour.

Maak een vrijblijvende afspraak met Arwi van der Sluijs van True-xs Cyber Security en hoor wat wij voor u kunnen betekenen. (088 – 323 02 05)