Er is iets aan de hand binnen uw netwerk, er gebeuren vreemde zaken: Uw klantgegevens staan ineens online, werkplekken vallen spontaan uit zonder dat u er een verklaring voor heeft, totaal vreemde mensen bellen u dat ze e-mails van u ontvangen zonder dat u daar kennis van heeft. Zomaar een paar gevallen uit de praktijk waarbij u wellicht niet weet wat te doen. Uw netwerkbeheerder is uw eerste aanspreekpunt maar dat zijn meestal geen security experts.

De specialisten van True-xs kunnen samen met uw netwerkspecialist deze problematiek wel verklaren en oplossen. De rapportage van True-xs kunt u gebruiken als bewijs naar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bij geval van een datalek. True XS is volledig geautoriseerd en heeft vergunning om dit onderzoek te doen.

Het tarief is 150,- euro per uur, exclusief reis en eventuele verblijfkosten.

Bel voor meer informatie naar True-xs Cyber Security: 088-3230205 of mail naar: info@true-xs.nl