True-xs werkt strikt volgens de Privacy gedragscode en onder het toeziend oog van het College Bescherming Persoonsgegevens. Mocht U, ondanks dat, toch een klacht hebben over True-xs, dan kunt U deze binnen zes weken, te rekenen vanaf de datum waarop de gedraging waarover geklaagd wordt heeft plaatsgevonden, schriftelijk indienen bij:

info@true-xs.nl of

True Access B.V.
Schenkkade 50
2595AR Den Haag

Het klaagschrift moet in ieder geval bevatten:
a. Naam, adres klager;
b. Datum;
c. Omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar wordt gemaakt;
d. De gronden waarop de klager bezwaar maakt.

U ontvangt van True-xs een schriftelijke ontvangstbevestiging.

In eerste instantie zal getracht worden te bemiddelen in de klacht, indien dit niet tot het gewenste resultaat lijdt, zal een onafhankelijke klachtencommissie worden ingeschakeld.

De klachtenprocedure is kosteloos.

De Minister van Veiligheid en Justitie krijgt een schriftelijk afschrift van de klacht.

Klachtenregeling conform artikel 18 van de Regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus.