Status Particulier Onderzoeks Bureau

POB 1582

Per 20 januari 2017 heeft True Access BV de status van Particulier Onderzoeks Bureau verkregen.

Deze vergunning is van belang om onderzoeksopdrachten uit te kunnen voeren die vergunningsplichtig zijn. Denk hierbij aan onderzoek op een medewerker die fraude pleegt, of een persoon die uw bedrijf chanteert etc. De onderzoeksresultaten kunnen als rechtsgeldig bewijs dienen bij een eventuele aangifte en een hieruit volgende gerechtelijke procedure. De particulier rechercheurs van True Access zullen u graag ondersteunen bij uw onderzoeksvraag. Voor advies belt u met: 088-3230205